شما در حال مشاهده نسخه موبایل وبلاگ

مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

هستید، برای مشاهده نسخه اصلی [اینجا] کلیک کنید.

تمرین 1 درس آزمایشگاه پایگاه داده (دانشگاه ولی عصر)

جزوه درس آزمایشگاه پایگاه داده جلسات 6 و 7 دانشگاه ولی عصر)

جزوه درس آزمایشگاه پایگاه داده جلسات 1 تا 5 (دانشگاه ولی عصر)

جزوه درس آزمایشگاه پایگاه داده جلسه 11 (دانشگاه ولی عصر)

پروژه آزمایشگاه پایگاه داده (دانشگاه ولی عصر)

تمرین درس آزمایشگاه پایگاه داده (دانشگاه ولی عصر)

جزوه درس آزمایشگاه پایگاه داده جلسات 9 و 10 (دانشگاه ولی عصر)

جزوه درس برنامه نويسي كامپيوتر

جزوه درس آزمایشگاه پایگاه داده جلسه 8 (دانشگاه ولی عصر)

تمرین آزمایشگاه پایگاه داده (دانشگاه ولی عصر)

تمرین 2 آزمایشگاه پایگاه داده (دانشگاه ولی عصر)


پسورد فايل ها همان پسورد قبلي مي باشد.

12345678
last