شما در حال مشاهده نسخه موبایل وبلاگ

مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

هستید، برای مشاهده نسخه اصلی [اینجا] کلیک کنید.

جزوه مهندسي اينترنت (دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان)

جزوه درس آزمایشگاه پایگاه داده جلسه 11 (دانشگاه ولی عصر)

تمرین 3 و پروزه درس آزمایشگاه پایگاه داده (دانشگاه ولی عصر)

جزوه درس آزمایشگاه پایگاه داده جلسات 9 و 10 (دانشگاه ولی عصر)

جزوه درس آزمایشگاه پایگاه داده جلسه 8 دانشگاه ولی عصر)

تمرین 2 درس آزمایشگاه پایگاه داده (دانشگاه ولی عصر)

تمرین 1 درس آزمایشگاه پایگاه داده (دانشگاه ولی عصر)

جزوه درس آزمایشگاه پایگاه داده جلسات 6 و 7 دانشگاه ولی عصر)

جزوه درس آزمایشگاه پایگاه داده جلسات 1 تا 5 (دانشگاه ولی عصر)

جزوه درس آزمایشگاه پایگاه داده جلسه 11 (دانشگاه ولی عصر)

12345678
last